Kulturno umjetničko društvo Lipa nastavlja sa svojim aktivnostima. Članovi KUD-a Lipa u subotu 6. listopada 2012 . godine nazočili su otvaranju magistaralne ceste Borovac – Banova Jaruga. Svečano otvaranje održalo se u Novoj Subockoj.

Važno je napomenuti da je članica mlađe skupine KUD-a Lipa Aneta Rizvanović prerezala vrpcu pri otvaranju ceste. Uz ostale sudionike starija i tamburaška skupina KUD-a Lipa izvela je Pjesme i plesove brodskog posavlja. Lipa je ponovo blistala.