Zahvaljujući dobroj suradnji Kulturno umjetničkog društva Lipa i Matice slovačke Lipovljani, članovi starije folklorne i tamburaške skupine nazočili su Danima mađarske kulture u Lipiku.

Lipaši su se predstavili slovačkim plesom Šariš polka uz pratnju tamburaške skupine. Ples je na scenu postavio stručni licencirani voditelj Tihomir Krmek.