Ponedjeljak 18.lipnja 2012. godine, za članove tamburaške skupine KUD-a Lipa nema odmora. Galerija Pučkog otvorenog učilišta Novska, druga samostalna izložba slika mlade slikarice Nataše Tisaj.

Voditeljica likovne skupine u Lipovljanima, sudjelovala je na brojnim likovnim kolonijama i skupnim izložbama likovne skupine. O radu autorice ove prekrasne izložbe govorio je akademski slikar gospodin Ivica Ico Bilandžić koji od samih početaka prati Natašin rad.

Nakon gospodina Bilandžića skupu se obratio bivši predsjednik ogranka Matice hrvatske Lipovljani pod čijim okriljem radi Likovna skupina, gospodin Stjepan Crnko.

Na kraju je mlada autorica zahvalila svima koji su joj podrška u radu, naravno najviše zahvale izrazila je svojim roditeljima koji je prate u svim trenucima njena stvaranja i života. Otvaranje izložbe popratili su članovi tamburaške skupine KUD-a Lipa iz Lipovljana.