Srijeda 05.prosinca 2012. Osnovna škola Josipa Kozarca Lipovljani, tmurno predvečrje, djeca žure, nešto se događa, dolazi Sveti Nikola. Sva djeca se raduju.

Mlađa skupina KUD-a Lipa svake godine nastupi na dočeku Svetog Nikole. Mlađa i tamburaška skupina KUD-a Lipa sa voditeljima Tihomirom i Franjom predstavila se Pjesmama i plesovima Brodskog posavlja.

Fotografije preuzete sa službenih internet stranica općine Lipovljani – www.lipovljani.hr.