Povijest KUD-a Lipa Lipovljani

Donji naslovi i najavne fotografije linkovi su na tekstualni pregled bogate povijesti KUD-a Lipa Lipovljani i na sačuvane stare fotografije koje svjedoče o povijesti KUD-a Lipa Lipovljani.