Nastupi - 2014-1

Nastupi 2014. godina - početak godine


1. 06.01.2014. Crkva Svetog Josipa Lipovljani – Sveta tri kralja – Tamburaška skupina KUDA LIPA 

2. 09. 02. 2014. Čijalo u Piljenicama – Folklorno dramski prikaz čijanja perja – sudjeluju članovi starije i tamburaške skupine KUDA LIPA Lipovljani- suradnja sa Udrugom žena Mlinarice iz Piljenica. 

3. 15. 02. 2014. Lipovljani – zabava povodom Valentinova sudjeluju svi članovi KUDA LIPA 

4. 22. 02. 2014. Skupština Matice slovačke Lipovljani- starija i tamburaška skupina KUDA LIPA 

5. 01.03.2014. Lipovljani IV . Susreti dječjih skupina – sudjeluje najmanje pet dječjih skupina iz šire okolice Lipovljana

6. 08.03.2014. Izborna Skupština KUDA LIPA Lipovljani 

7. 15. 03. 2014. Dan Općine Lipovljani- Kulturno umjetnički program sudjeluju sve skupine KUDA LIPA Lipovljani