Kulturna baština lipovljanskog kraja

U nedjelju 25, ožujka 2012. godine u Lipovljanima je boravila ekipa prvog programa radio Zagreba čiji je zadatak bio snimiti kulturnu baštinu lipovljanskog kraja. Profesorica etno muzikologije Miroslava Valašek Hadžihuseinović snimila je MPZ LIRU i stariju i tamburašku skupinu KUD-a LIPA. Lipaši su se predstavili pjesmama Ivane livadare, Okreni se moje kolo malo i Snježak pršti, neven vene. Članovi KUD-a uz tamburašku skupinu otpjevali su slovačku pjesmu Saga krasa.