Obavijesti članovima KUD-a i simpatizerima

Sretan Božić !

Svim članovima i voditeljima KUD-a LIPA Lipovljani, žiteljima općine Lipovljani i šire zajednice, te suradnicima i prijeteljima Kud-a LIPA želimo miran i blagosovljen Božić, …

Božićni koncert u Lipovljanima

U subotu 18. prosinca 2010. godine u 18 sati u Društvenom domu u Lipovljanima održan je Božićni koncert. Organizatori Božićnog koncerta bili su članovi KUD-a LIPA Lipovljani …

Božićni koncert u Lipovljanima 2010 - najava

U subotu 18. prosinca 2010. godine Kulturno umjetničko društvo LIPA i Mješoviti pjevački zbor LIRA organiziraju Božićni koncert s početkom u 18 sati. U programu pored KUDa …

Mlađa i tamburška skupina KUD-a Lipa Lipovljani

U ponedjeljak šestog prosinca 2010. godine u Općini Lipovljani pripremljen kulturno umjetnički program povodom dolaska Svetog Nikole. Dvorana je bila puna prekrasne dječice, …

Nastup u Sraćincu pokraj Varaždina

U subotu 11. prosinca 2010. godine članovi KUD-a LIPA, MPZ LIRA, Češke besede, Matice slovačke i KPDU Karpati gostovati će na Božićnom sajmu u Sračincu pokraj Varaždina. …