Obavijesti članovima KUD-a i simpatizerima

Novi nastupi Kulturno umjetničkog društva LIPA Lipovljani


Novi nastupi Kulturno umjetničkog društva LIPA Lipovljani  


1. 06. listopada 2012. Nova Subocka - starija i tamburaška skupina 

2. 07. listopada 2012. Žeravac - starija …