Obavijesti članovima KUD-a i simpatizerima

Postanite član KUDa Lipa Lipovljani

Ako želite sačuvati tradiciju, običaje i kulturu Lipovljana i lipovljanskog kraja i pri tome naučiti lijepo plesati, pjevati, svirati, družiti se, putovati, upoznavati nove …

Ivanje u Piljenicama 28. kolovoza 2011

KUD LIPA Lipovljani i udruga žena Mlinarice iz Piljenica ostvarili su lijepu suradnju tijekom zadnjih pet godina. Članovi KUD-a Lipa svake godine svojim nastupom počaste …

Lipovljanski susreti 2011

Nakon zasluženog odmora vrijedni članovi Kulturno umjetničkog društva LIPA Lipovljani ponovo počinju sa redovnim radom. Probe starije i tamburaške skupine održati će se u …

Probe

Obavijest članovima tamburaške i starije skupine KUD-a Lipa.

Proba tamburaške skupine održati će se u nedjelju 14. kolovoza 2011. u 20 sati. Redovna proba starije i tamburaške …

Sveta misa u Oroslavlju

Iako je vrijeme godišnjih odmora, za tamburašku skupinu KUD-a LIPA tijekom ljeta nije bilo previše odmora. Članovi temburaške skupine pod vodstvom profesora Franje Rodića …