Obavijesti članovima KUD-a i simpatizerima

Nastupi KUD-a Lipa lipanj-kolovoz 2013


-  08. 06 2013. - Rijeka -Smotra slovačkog folklora – starija i tamburaška skupina 


- 08.07.2013. (subota) -  Jalžabet - Šlingani dani - starija i tamburaška skupina 


- …