Obavijesti članovima KUD-a i simpatizerima

Nastupi KUD-a Lipa svibanj-lipanj 2013


- 04.05.2013. - Josipovac - Smotra slovačkog folklora za mlađe - mlađa i tamburaška skupina KUD-a LIPA 


- 25. i 26.05.2013. - Slovačka i Austrija - starija i tamburaška …