Obavijesti članovima KUD-a i simpatizerima

Kulturna baština lipovljanskog kraja

U nedjelju 25, ožujka 2012. godine u Lipovljanima je boravila ekipa prvog programa radio Zagreba čiji je zadatak bio snimiti kulturnu baštinu lipovljanskog kraja. Profesorica …

Snimanje emisije Narodne baštine

U nedjelju 25. ožujka u Lipovljanima će boraviti ekipa Prvog programa Radio Zagreba koja će snimiti izvorno pjevano Lipovljansko kolo na koje su Lipaši posebo ponosni. Lipovljansko …

Dan Općine Lipovljani - Josipovo 2012.

Josipovo Dan općine i Dan župe Lipovljani svečano je obilježeno bogatim kulturno umjetničkim programom koj su pripremile sve kulturne udruge Općine Lipovljani. Svečano poslije …

Josipovo Dan župe i Dan Općine Lipovljani - najava

Josipovo, Dan župe i Dan općine Lipovljani, svake godine obilježava se bogatim kulturno umjetničkim programom. Tako će biti i ove godine. U subotu 17. ožujka 2012. godine …