Obavijesti članovima KUD-a i simpatizerima

Čijalo u Piljenicama

U nedjelju 29. siječnja 2012. godine Udruga žena Mlinerice iz Piljenica održati će redovnu godišnju Skupštinu, a nakon toga vrijedne članice Mlinarica pripremile su običaj …

Aktivnosti u 2012. godini

Nakon zasluženog odmora članova KUD-a LIPA koji je trajao od 19. prosinca 2011. godine do 11. siječnja 2012. godine, LIPAŠI počinju sa redovnim probama mlađe, starije i tamburaške …